Adran 106: Cartrefi Fforddiadwy

Diweddarwyd y dudalen ar: 27/03/2024

Os byddwch yn cytuno i ddarparu tai fforddiadwy fel rhan o’ch cais cynllunio, bydd hynny’n cael ei ffurfioli fel cytundeb adran 106.  Bydd y cytundeb yn nodi naill ai canran y tai fforddiadwy sydd i'w codi (ceisiadau amlinell) neu'r union leiniau a mathau o dai (ceisiadau llawn neu geisiadau materion a neilltuwyd).

Bydd prisiau gwerthu’r cartrefi hyn yn cael eu cyfyngu adeg eu gwerthu am y tro cyntaf a phob tro y cânt eu gwerthu yn y dyfodol, ar sail lluosyddion incwm canolrif gros aelwydydd yn chwe ardal rhwydwaith cymunedol Sir Gaerfyrddin. 

Caiff y ffigurau hyn eu diweddaru ym mis Tachwedd bob blwyddyn, a dyma beth ydynt ar hyn o bryd:

 

Caniatâd cynllunio a gymeradwywyd ar neu cyn 31ain Mawrth 2024

Ardal Cysylltiad Cymunedol Canolrif Incwm Aelwydydd

1 Ystafell Wely

2 Ystafell Wely

3 Ystafell Wely

4 Ystafell Wely

Aman

£32,317

£68,036

£85,045

£102,054

£119,063

Gwendraeth

£34,063

£71,712

£89,639

£107,567

£125,495

Llanelli

£30,374

£63,945

£79,932

£95,918

£111,904

Taf Myrddin

£33,907

£71,383

£89,229

£107,075

£124,921

Teifi

£31,823

£66,996

£83,745

£100,494

£117,243

Tywi

£34,852

£73,373

£91,716

£110,059

£128,402

Nodiadau:

1) Yn seiliedig ar ddata incwm aelwydydd a ddarparwyd gan ward gan CACI Paycheck, Rhagfyr 2023
2) Yn seiliedig ar 3 gwaith incwm canol aelwyd plus 5% blaendal ar gyfer tŷ 3 ystafell wely arferol

 

Caniatâd cynllunio a gymeradwywyd ar ôl 1af Ebrill 2024

Ardal Cysylltiad Cymunedol Canolrif Incwm Aelwydydd

1 Ystafell Wely

2 Ystafell Wely

3 Ystafell Wely

4 Ystafell Wely

Aman

£32,317

£82,408

£112,786

£134,762

£159,969

Gwendraeth

£34,063

£86,861

£118,880

£142,043

£168,612

Llanelli

£30,374

£77,454

£106,005

£126,660

£150,351

Taf Myrddin

£33,907

£86,463

£118,335

£141,392

£167,840

Teifi

£31,823

£81,149

£111,062

£132,702

£157,524

Tywi

£34,852

£88,873

£121,633

£145,333

£172,517

Nodiadau:

1) Yn seiliedig ar ddata incwm aelwydydd a ddarparwyd gan ward gan CACI Paycheck, Rhagfyr 2023
2) Yn seiliedig ar 4.17 gwaith incwm canol aelwyd ar gyfer ty 3 ystafell wely arferol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cynllunio