Map o geisiadau cynllunio

Diweddarwyd y dudalen ar: 16/03/2018

Gellir gweld ceisiadau cynllunio o 2007 ymlaen ar y map. Ewch i'r dudalen hon am wybodaeth ar sut i chwilio am geisiadau cyn 2007.

Gallwch hefyd chwilio am geisiadau cynllunio trwy rif neu gyfeiriad y cais.

    Cynllunio