Cynllun Adnau

Diweddarwyd y dudalen ar: 14/04/2022

Mae'r Cynllun Adneuo Diwygiedig yn gosod strategaeth, gweledigaeth, polisïau strategol a phenodol, cynigion a dyraniadau datblygu. Mae'r Cynllun yn cwmpasu ardal Sir Gaerfyrddin ac eithrio'r Parc Cenedlaethol.

Mae'r Cynllun Adneuo Diwygiedig yn nodi ac yn dyrannu tir at ddibenion tai a chyflogaeth ac yn nodi ymhle y mae hawl defnyddio'r tir i'r dibenion hyn a dibenion eraill. Mae hefyd yn nodi'r meysydd lle mae polisïau, a gynlluniwyd i warchod a gwella'r amgylchedd rhag datblygiadau amhriodol, yn berthnasol.

Mae dogfennau ategol pellach ar gael fel rhan o'r sylfaen dystiolaeth.

Cynllunio