Torri rheolau cynllunio

2. Terfynau amser

Rhaid cymryd camau gorfodi o fewn yr amserlen ganlynol:

  • 4 blynedd mewn perthynas ag adeiladau newydd, newid defnydd adeilad yn gartref, a thorri amodau.
  • 10 mlynedd mewn perthynas ag unrhyw achos arall o dorri rheolau cynllunio

Mae'r cyfnod hwn yn dechrau o'r adeg y torrwyd y rheolau.