Torri rheolau cynllunio

4. Rhoi gwybod am drosedd bywyd gwyllt

Os ydych yn poeni bod gwaith yn tarfu ar ystlumod, adar sy'n nythu neu dylluanod, gallwch roi gwybod i'r heddlu am hyn fel trosedd bywyd gwyllt.

Rhoi gwybod am drosedd bywyd gwyllt