Torri rheolau cynllunio

6. Caniatâd cynllunio ôl-weithredol

Os ydych wedi bwrw ymlaen â gwaith heb ganiatâd cynllunio neu ganiatâd angenrheidiol, neu wedi diystyru unrhyw amodau cynllunio, efallai y byddwn yn gofyn i chi wneud cais ôl-weithredol am ganiatâd cynllunio. Cyn i ni wneud hyn, byddwn yn ystyried a fyddai'r gwaith rydych wedi'i wneud wedi cael caniatâd neu beidio yn wreiddiol yn unol â pholisïau cynllunio. Nid yw hyn yn golygu y byddwn yn cymeradwyo eich cais o reidrwydd.

Fodd bynnag, dim ond ar ôl i bopeth arall fethu y bydd camau gorfodi yn cael eu cymryd. Byddwn bob amser yn ceisio cael ateb drwy gyd-drafod neu ofyn i chi wneud newidiadau i'r gwaith rydych wedi'i wneud.

Fodd bynnag, os penderfynwn wrthod caniatâd, gellir cyflwyno hysbysiad gorfodi yn nodi'r hyn y mae angen i chi ei wneud i unioni'r hyn sy'n torri’r rheolau, a'r dyddiad erbyn pryd y mae'n rhaid gwneud hyn.