Torri rheolau cynllunio

8. Sut mae apelio

Os ydych wedi cael hysbysiad gorfodi yr ydych yn anghytuno ag ef, yna gallwch apelio i'r Penderfyniad Cynllunio ac Amgylchedd Cymru.

Rhaid i'r Penderfyniad Cynllunio ac Amgylchedd Cymru dderbyn apêl cyn y dyddiad y daw'r hysbysiad gorfodi i rym.

Ar ôl cyflwyno apêl yn erbyn hysbysiad gorfodi, ni fydd y mater yn cael ei drin hyd nes y bydd y penderfyniad wedi'i gyhoeddi. Nid yw erlyn yn bosibl ar yr adeg hon.

Apelio