Cysylltu â ni

Os hoffech chi siarad â rhywun gallwch ffonio ni ar 01267 234567, rydym ni ar agor o ddydd Llun hyd ddydd Gwener, 8:30am a 6:00pm. Mae'r gwasanaeth yn dawelach ar y cyfan rhwng 4.30pm a 6.00pm. Y tu allan i oriau swyddfa arferol, mae Llesiant Delta yn darparu gwasanaeth mewn argyfwng ar 0300 333 2222. Mae'r rhif ffôn hwn ar gyfer argyfwng ac mae ar gael ar ôl 6pm a hyd at 8.30am ar ddiwrnodau gwaith, ac ar ddydd Sadwrn, dydd Sul a Gŵyl Banc.

Os ydych yn fyddar neu drwm eich clyw, ac yn defnyddio ffôn tecst, gallwch gysylltu ag unrhyw rif ffôn yn y Cyngor drwy roi 18001 cyn y rhif. Gallwn hefyd drefnu dehonglydd Iaith Arwyddion ar gyfer unrhyw apwyntiadau ar unrhyw apwyntiadau sydd gennych gyda ni. Cysylltwch â ni i drefnu hyn.

Rydym hefyd yn cyhoeddi diweddariadau yn rheolaidd ynghylch newidiadau i wasanaethau, newyddion a digwyddiadau ar Twitter a Facebook. Gallwn ymateb i ymholiadau trwy'r cyfryngau cymdeithasol ac e-bost o ddydd Llun tan ddydd Gwener, 9 - 5pm.

*Gallai eich galwad gael ei recordio fel rhan o’n hymrwymiad i hyfforddi, archwilio a sicrhau ansawdd.