Cysylltu â ni

Os hoffech chi siarad â rhywun gallwch ffonio ni ar 01267 234567, rydym ni ar agor o ddydd Llun hyd ddydd Gwener, 8:30am a 6:00pm. Mae'r gwasanaeth yn dawelach ar y cyfan rhwng 4.30pm a 6.00pm. Y tu allan i oriau swyddfa arferol, mae Llesiant Delta yn darparu gwasanaeth mewn argyfwng ar 0300 333 2222. Mae'r rhif ffôn hwn ar gyfer argyfwng ac mae ar gael ar ôl 6pm a hyd at 8.30am ar ddiwrnodau gwaith, ac ar ddydd Sadwrn, dydd Sul a Gŵyl Banc.

Gallwch hefyd wneud apwyntiad i ddod i mewn i un o'n Hwbiau gwasanaeth cwsmeriaid yn Rhydaman, Caerfyrddin neu Lanelli. Os ydych yn fyddar neu drwm eich clyw, gallwn drefnu dehonglydd Iaith Arwyddion ar gyfer unrhyw apwyntiadau ar unrhyw apwyntiadau sydd gennych gyda ni. Rhowch wybod i ni wrth drefnu'r apwyntiad. Os ydych yn defnyddio ffôn tecst, gallwch gysylltu ag unrhyw rif ffôn yn y Cyngor drwy roi 18001 cyn y rhif.

Rydym hefyd yn cyhoeddi diweddariadau yn rheolaidd ynghylch newidiadau i wasanaethau, newyddion a digwyddiadau ar Twitter a Facebook. Gallwn ymateb i ymholiadau trwy'r cyfryngau cymdeithasol ac e-bost o ddydd Llun tan ddydd Gwener, 9 - 5pm.

*Gallai eich galwad gael ei recordio fel rhan o’n hymrwymiad i hyfforddi, archwilio a sicrhau ansawdd.