Bwth Talu Hunanwasanaeth (yn unig) yn Llyfrgell Llandeilo
Llyfrgell Llandeilo, Heol Cilgant, SA19 6HN

  • Amserau Agor
  • Sut i ddod o hyd i ni
Dydd Amserau Agor
Dydd Llun 09:00 - 17:00
Dydd Mawrth 09:00 - 18:00
Dydd Mercher 09:00 - 17:30
Dydd Iau 09:00 - 17:00
Dydd Gwener 09:00 - 18:00
Dydd Sadwrn 09:00 - 13:00
Dydd Sul Closed

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Gallwch wneud taliadau drwy ddefnyddio arian parod neu gerdyn credyd/debyd ar gyfer cyfrif y mae arnoch angen ei dalu megis y Dreth Gyngor, Rhent neu Gyfraddau Busnes neu os ydych wedi cael anfoneb gennym.
  • Cyfrifiadur ar gyfer cyrchu gwefan Cyngor Sir Caerfyrddin a'r Porth Tai.
  • Man ailgylchu batris
  • Llyfrgell

Mynediad ar gyfer pobl anabl

  • Drysau awtomatig yn y fynedfa

Cyfleusterau parcio

Y meysydd parcio cyhoeddus agosaf:

  • Maes parcio Heol Cilgant. Arhosiad Hir ac Arhosiad Byr. Lleoedd parcio i bobl anabl.

A wyddech chi?

Fel rhan o gynllun prawf am chwe mis, bydd Hwb Bach y Wlad yn ymweld â phum cymuned (Meidrim, Cwmann, Llanybydder, Ffarmers a Crugybar). Mae’r llyfrgelloedd teithiol a’r gwasanaethau cwsmeriaid yn cydweithio i ddarparu gwasanaethau Cyngor Sir Caerfyrddin ar stepen drws pobl sy’n byw mewn ardaloedd gwledig.