Hwb Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Rhydaman
41 Stryd y Cei, Rhydaman, SA18 3BS

 • Amserau Agor
 • Sut i ddod o hyd i ni
Dydd Amserau Agor
Dydd Llun 09:00 - 17:00
Dydd Mawrth 09:00 - 17:00
Dydd Mercher 09:00 - 17:00
Dydd Iau 09:00 - 17:00
Dydd Gwener 09:00 - 16:30
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Os oes gennych rywbeth yr hoffech ei drafod wyneb yn wyneb, neu os oes angen ichi gyflwyno unrhyw ffurflenni cais neu ddogfennau ategol, bydd angen ichi wneud apwyntiad ymlaen llaw.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Cyfrifiadur ar gyfer cyrchu gwefan Cyngor Sir Caerfyrddin, porth tai a phwrpasau cyflogadwyedd a chwilio am swyddi.
 • Desg dalu: Ar gau rhwng 1pm a 1:45pm, ddydd Llun i ddydd Gwener
 • Man aros
 • Ystafell gyfweld breifat
 • Cyswllt ffôn uniongyrchol â'n Canolfan Gyswllt
 • Man ailgylchu batris
 • Drysau awtomatig yn y fynedfa
 • Dolen sain symudol
 • Maes Parcio Stryd Marged - Arhosiad Hir ac Arhosiad Byr Lleoedd parcio i bobl anabl ar gael
 • Maes Parcio Carregaman - Arhosiad Hir ac Arhosiad Byr Lleoedd parcio i bobl anabl ar gael

Dydd Llun - Ystafell TG

Drwy’r dydd. Ystafell TG y gall y cyhoedd ei defnyddio ar gyfer chwilio am waith neu ymholiadau i'r Cyngor. Cymorth ar gael.

Dydd Mawrth - Cyflogadwyedd

Drwy'r dydd. Gwahanol raglenni sy'n cynnig cymorth a sgiliau ynghylch chwilio am waith, hyfforddiant, addysg, help i gael cyflogaeth, lleoliadau gwaith a mwy, gan gynnwys Gweithffyrdd, Cymunedau am Waith a phrosiectau Cyfuno. Cymorth ar gael i'r rheiny dros 16 oed.

Dydd Mercher - Diwrnod Cymunedol

Drwy’r dydd. Gan gynnwys cymorth ac arweiniad i Gyn-filwyr ar ddydd Mercher cyntaf pob mis, a sefydliadau ac elusennau cymorth eraill y trydydd sector.

Dydd Iau - Cyflogadwyedd

Gwahanol raglenni sy'n cynnig cymorth a sgiliau ynghylch chwilio am waith, hyfforddiant, addysg, help i gael cyflogaeth, lleoliadau gwaith a mwy, gan gynnwys Gweithffyrdd, Cymunedau am Waith a phrosiectau Cyfuno. Cymorth ar gael i'r rheiny dros 16 oed.

Dydd Gwener - Cyngor ynghylch tai

Drwy'r dydd. Gwybodaeth a chyngor gan dîm dewisiadau tai Cyngor Sir Caerfyrddin, cymorth i gofrestru ar gyfer Gosod Syml, darparwyr tai cymdeithasol a chymorth cyffredinol i denantiaid.

Fel rhan o gynllun prawf am chwe mis, bydd Hwb Bach y Wlad yn ymweld â phum cymuned (Meidrim, Cwmann, Llanybydder, Ffarmers a Crugybar). Mae’r llyfrgelloedd teithiol a’r gwasanaethau cwsmeriaid yn cydweithio i ddarparu gwasanaethau Cyngor Sir Caerfyrddin ar stepen drws pobl sy’n byw mewn ardaloedd gwledig.