Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Rhydaman
Neuadd y Dref Rhydaman, Heol Iscennen, Rhydaman, SA18 3BE

 • Amserau Agor
 • Sut i ddod o hyd i ni
Dydd Amserau Agor
Dydd Llun 08:45 - 17:00
Dydd Mawrth 08:45 - 17:00
Dydd Mercher 08:45 - 17:00
Dydd Iau 08:45 - 17:00
Dydd Gwener 08:45 - 16:30
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Mae'r holl Ganolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid ar gau ar fore ddydd Mercher cyntaf y mis tan 1.00pm ar gyfer hyfforddiant a phwrpasau briffio tîm. Os oes gennych rywbeth yr hoffech ei drafod wyneb yn wyneb, neu os oes angen ichi gyflwyno unrhyw ffurflenni cais neu ddogfennau ategol, bydd angen ichi wneud apwyntiad ymlaen llaw.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ar Rhagfyr 10 byddwn yn agor canolfan gwasanaeth cwsmeriaid Hwb newydd yn 41 Stryd y Cei, Rhydaman, SA18 3BS.

 • Cyfrifiadur ar gyfer cyrchu gwefan Cyngor Sir Caerfyrddin a'r Porth Tai.
 • Desg dalu: Ar gau rhwng 1pm a 1:45pm, ddydd Llun i ddydd Gwener
 • Man aros
 • Ystafell gyfweld breifat
 • Cyswllt ffôn uniongyrchol â'n Canolfan Gyswllt
 • Man ailgylchu batris

Mynediad ar gyfer pobl anabl

 • Drysau awtomatig yn y fynedfa
 • Dolen sain symudol
 • Toiledau i bobl anabl ar gael

Cyfleusterau parcio

Mae un lle parcio ac un lle parcio i bobl anabl o flaen Neuadd y Dref. Y meysydd parcio cyhoeddus agosaf:

 • Maes Parcio Stryd Marged - Arhosiad Hir ac Arhosiad Byr Lleoedd parcio i bobl anabl ar gael
 • Maes Parcio Carregaman - Arhosiad Hir ac Arhosiad Byr Lleoedd parcio i bobl anabl ar gael

A wyddech chi?

Fel rhan o gynllun prawf am chwe mis, bydd Hwb Bach y Wlad yn ymweld â phum cymuned (Meidrim, Cwmann, Llanybydder, Ffarmers a Crugybar). Mae’r llyfrgelloedd teithiol a’r gwasanaethau cwsmeriaid yn cydweithio i ddarparu gwasanaethau Cyngor Sir Caerfyrddin ar stepen drws pobl sy’n byw mewn ardaloedd gwledig.