Hwb Hwb Gwasanaethau Cwsmeriaid Rhydaman
41 Stryd y Cei, Rhydaman, SA18 3BS

Dydd Amserau Agor
Dydd Llun 09:00 - 17:00
Dydd Mawrth 09:00 - 17:00
Dydd Mercher 09:00 - 17:00
Dydd Iau 09:00 - 17:00
Dydd Gwener 09:00 - 16:30
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Os oes gennych rywbeth yr hoffech ei drafod wyneb yn wyneb, neu os oes angen ichi gyflwyno unrhyw ffurflenni cais neu ddogfennau ategol, bydd angen ichi wneud apwyntiad ymlaen llaw.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Cyfrifiadur ar gyfer cyrchu gwefan Cyngor Sir Caerfyrddin, porth tai a phwrpasau cyflogadwyedd a chwilio am swyddi.
 • Desg dalu: Ar gau rhwng 1pm a 1:45pm, ddydd Llun i ddydd Gwener
 • Man aros
 • Ystafell gyfweld breifat
 • Cyswllt ffôn uniongyrchol â'n Canolfan Gyswllt
 • Man ailgylchu batris
 • Drysau awtomatig yn y fynedfa
 • Dolen sain symudol
 • Maes Parcio Stryd Marged - Arhosiad Hir ac Arhosiad Byr Lleoedd parcio i bobl anabl ar gael
 • Maes Parcio Carregaman - Arhosiad Hir ac Arhosiad Byr Lleoedd parcio i bobl anabl ar gael

Dydd Llun

Mae ein hystafell TG ar agor rhwng 9am a 5pm bob dydd Llun. Dewch i ddefnyddio ein cyfrifiaduron i ymgeisio am swyddi neu i'ch helpu o ran ymholiadau cyffredinol i'r Cyngor. Gall un o aelodau ein tîm eich helpu os oes angen unrhyw gymorth arnoch.

Galwch heibio unrhyw amser, does dim angen trefnu apwyntiad.

Dydd Mawrth - Cymorth Cyflogaeth

Ar ddydd Mawrth, gallwn eich helpu i gael gwaith drwy eich cyfeirio at amrywiaeth o raglenni gan gynnwys Gweithffyrdd, Cymunedau am Waith, a phrosiectau Cyfuno a Gwaddol.

Mae cymorth ar gael i'r rheiny dros 16 oed.

Mae'r rhaglenni hyn yn cynnig:

 • Cymorth a sgiliau i chwilio am swydd
 • Hyfforddiant
 • Addysg
 • Cymorth i gael cyflogaeth
 • Lleoliadau gwaith a mwy

Galwch heibio unrhyw amser, does dim angen trefnu apwyntiad.

Dydd Mercher - Diwrnod Cymunedol

Ar ddydd Mercher cyntaf y mis, byddwn yn cynnal amrywiaeth o sesiynau galw heibio a ddarperir gan sefydliadau'r trydydd sector ac elusennau, gan gynnwys cymorth i gyn-filwyr a chyfeirio.

Dydd Iau - Cymorth Cyflogaeth

Ar ddydd Iau, gallwn eich helpu i gael gwaith drwy eich cyfeirio at amrywiaeth o raglenni gan gynnwys Gweithffyrdd, Cymunedau am Waith a phrosiectau Cyfuno a Gwaddol.

Mae cymorth ar gael i'r rheiny dros 16 oed.

Mae'r rhaglenni hyn yn cynnig:

 • Cymorth a sgiliau i chwilio am swydd
 • Hyfforddiant
 • Addysg
 • Cymorth i gael cyflogaeth
 • Lleoliadau gwaith a mwy

Galwch heibio unrhyw amser, does dim angen trefnu apwyntiad.

Dydd Gwener - Cymorth Tai

Os ydych eisoes ar y gofrestr tai ac mae angen cymorth arnoch i gyflwyno cynnig am eiddo newydd, mae croeso i chi gysylltu.