Hwb Hwb Gwasanaethau Cwsmeriaid Caerfyrddin
Uned A, Rhodfa Santes Catrin, Caerfyrddin, SA31 1GA

Gwybodaeth Ychwanegol

Cadwch bellter cymdeithasol

Er mwyn sicrhau bod cwsmeriaid a staff yn ddiogel, bydd rhai newidiadau i'r canolfannau Hwb yn awr yn achos y rheiny sydd angen cyngor wyneb yn wyneb:

 • Dim ond un cwsmer all fod yn bresennol ar gyfer pob ymweliad (dau os ydynt yn dod o'r un cartref ac angen cymorth yn ystod yr ymholiad.)
 • Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb y tu mewn i'r adeilad bob amser.
 • Er mwyn cadw pellter cymdeithasol, bydd nifer y cwsmeriaid a ganiateir tu mewn i'r adeilad yn llai a bydd ciwio'n digwydd tu fas i'r adeilad.
 • Bydd sgriniau amddiffynnol a phwyntiau diheintio yno.
 • Bydd y ddesg arian yn aros ar agor yn 3 Heol Spilman i gymryd taliadau am y dreth gyngor, ardrethi busnes, rhenti Cyngor, dirwyon parcio, taliadau llety dros dro, ffioedd trwyddedu, rheoliadau adeiladu a ffioedd cynllunio. Mae modd talu â cherdyn credyd a debyd hefyd yn yr Hwb Gwasanaethau Cwsmeriaid yn ei leoliad newydd.
 • Er mwyn lleihau'r posibilrwydd fod y feirws yn lledaenu, ni fydd mynediad at gyfrifiaduron  na ffonau yn ystod yr ymweliad.
 • Drysau awtomatig yn y fynedfa
 • Dolen sain symudol

Y meysydd parcio cyhoeddus agosaf:

 • Maes Parcio San Pedr. Arhosiad Hir ac Arhosiad Byr. Lleoedd parcio i bobl anabl ar gael.
 • Maes Parcio Heol Ioan. Arhosiad Hir ac Arhosiad Byr. Lleoedd parcio i bobl anabl ar gael.
 • Maes Parcio Heol Las. Arhosiad Byr. Lleoedd parcio i bobl anabl ar gael.
 • Maes Parcio Aml-lawr APCOA, Rhodfa Santes Catrin.