Hwb Hwb Gwasanaethau Cwsmeriaid Caerfyrddin
3 Heol Spilman, Caerfyrddin, SA31 3LE

Dydd Amserau Agor
Dydd Llun 09:00 - 17:00
Dydd Mawrth 09:00 - 17:00
Dydd Mercher 09:00 - 17:00
Dydd Iau 09:00 - 17:00
Dydd Gwener 09:00 - 16:30
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Os oes gennych rywbeth yr hoffech ei drafod wyneb yn wyneb, neu os oes angen ichi gyflwyno unrhyw ffurflenni cais neu ddogfennau ategol, bydd angen ichi wneud apwyntiad ymlaen llaw.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cadwch bellter cymdeithasol

Er mwyn sicrhau bod cwsmeriaid a staff yn ddiogel, bydd rhai newidiadau i'r canolfannau Hwb yn awr yn achos y rheiny sydd angen cyngor wyneb yn wyneb:

 • Dim ond un cwsmer all fod yn bresennol ar gyfer pob ymweliad (dau os ydynt yn dod o'r un cartref ac angen cymorth yn ystod yr ymholiad.)
 • Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb y tu mewn i'r adeilad bob amser.
 • Er mwyn cadw pellter cymdeithasol, bydd nifer y cwsmeriaid a ganiateir tu mewn i'r adeilad yn llai a bydd ciwio'n digwydd tu fas i'r adeilad.
 • Bydd sgriniau amddiffynnol a phwyntiau diheintio yno.
 • Bydd y desgiau arian yn Rhydaman a Llanelli ar agor i gymryd taliadau am y dreth gyngor, ardrethi busnes, rhenti Cyngor, dirwyon parcio, taliadau llety dros dro, ffioedd trwyddedu, rheoliadau adeiladu a ffioedd cynllunio. Cofiwch bydd y desgiau arian ar gau rhwng 1pm a 1.45pm bob dydd.
 • Er mwyn lleihau'r posibilrwydd fod y feirws yn lledaenu, ni fydd mynediad at gyfrifiaduron  na ffonau yn ystod yr ymweliad.
 • Drysau awtomatig yn y fynedfa
 • Dolen sain symudol

Y meysydd parcio cyhoeddus agosaf:

 • Maes Parcio San Pedr. Arhosiad Hir ac Arhosiad Byr. Lleoedd parcio i bobl anabl ar gael.
 • Maes Parcio Heol Ioan. Arhosiad Hir ac Arhosiad Byr. Lleoedd parcio i bobl anabl ar gael.
 • Maes Parcio Heol Las. Arhosiad Byr. Lleoedd parcio i bobl anabl ar gael.