Hwb Hwb Gwasanaethau Cwsmeriaid Rhydaman
41 Stryd y Cei, Rhydaman, SA18 3BS

Gwybodaeth Ychwanegol

Cadwch bellter cymdeithasol

Er mwyn sicrhau bod cwsmeriaid a staff yn ddiogel, bydd rhai newidiadau i'r canolfannau Hwb yn awr yn achos y rheiny sydd angen cyngor wyneb yn wyneb:

  • Dim ond un cwsmer all fod yn bresennol ar gyfer pob ymweliad (dau os ydynt yn dod o'r un cartref ac angen cymorth yn ystod yr ymholiad.)
  • Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb y tu mewn i'r adeilad bob amser.
  • Er mwyn cadw pellter cymdeithasol, bydd nifer y cwsmeriaid a ganiateir tu mewn i'r adeilad yn llai a bydd ciwio'n digwydd tu fas i'r adeilad.
  • Bydd sgriniau amddiffynnol a phwyntiau diheintio yno.
  • Bydd y desgiau arian yn Rhydaman a Llanelli ar agor i gymryd taliadau am y dreth gyngor, ardrethi busnes, rhenti Cyngor, dirwyon parcio, taliadau llety dros dro, ffioedd trwyddedu, rheoliadau adeiladu a ffioedd cynllunio. Cofiwch bydd y desgiau arian ar gau rhwng 1pm a 1.45pm bob dydd.
  • Er mwyn lleihau'r posibilrwydd fod y feirws yn lledaenu, ni fydd mynediad at gyfrifiaduron  na ffonau yn ystod yr ymweliad.
  • Drysau awtomatig yn y fynedfa
  • Dolen sain symudol
  • Maes Parcio Stryd Marged - Arhosiad Hir ac Arhosiad Byr Lleoedd parcio i bobl anabl ar gael
  • Maes Parcio Carregaman - Arhosiad Hir ac Arhosiad Byr Lleoedd parcio i bobl anabl ar gael