• English
 • Cymraeg
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • عربى

Coronafeirws (COVID-19)

Bydd apwyntiadau ar gael yn ein swyddfa yn Neuadd y Dref Llanelli ar gyfer preswylwyr sy'n byw ym mharth cyfyngedig Llanelli YN UNIG gan na chaniateir i'r breswylwyr hyn fynychu apwyntiadau yn ein swyddfeydd Caerfyrddin neu Rhydaman.

Dylai breswylwyr sy’n byw y tu allan y parth cyfyngedig wneud apwyntiadau yn ein swyddfeydd yng Nghaerfyrddin neu yn Rhydaman yn unig

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi. 

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Cyslltwch â ni

Mae ein swyddfeydd ar agor o ddydd Llun i ddydd Iau 9am - 5pm. Rydym yn cau am 4:30 pm ddydd Gwener. Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi yn un o'n swyddfeydd yn fuan.

Dewiswch leoliad
 • Swyddfa Gofrestru Caerfyrddin
 • Swyddfa Gofrestru Llanelli
 • Swyddfa Gofrestru Rhydaman
Hwb