Gofyn am gopi o dystysgrif

Diweddarwyd y dudalen ar: 15/02/2019

Os oes angen copi o dystysgrif genedigaeth, marwolaeth, priodas neu dystysgrif partneriaeth sifil, a ddigwyddodd yn Sir Gaerfyrddin, gallwn baratoi copi i chi. Rydym yn cynnig gwasanaeth safonol, neu wasanaeth penodol os oes angen copi o'r dystysgrif ar frys o fewn 24 awr.

Gwasanaeth Safonol

Lle rhoddwyd manylion llawn a chywir* ac mae'r digwyddiad wedi cael ei gofrestru yn Sir Gaerfyrddin ar ol Gorffennaf 1af 1837, gallwn ddarparu copi o'ch tystysgrif o fewn 15 diwrnod gwaith am £11 y dystysgrif.

Gwasanaeth Statudol Blaenoriaethol

Os oes angen copi o'ch tystysgrif o fewn 24 awr, a gallwch roi manylion llawn a chywir, bydd gost y dystysgrif yn £35.

*Os na allwch rhoi manylion llawn, ac yn credu bod y digwyddiad wedi cael ei gofrestru yn Sir Gaerfyrddin yn 1837 neu'n ddiweddarach, gallwn gynnal chwiliad cyffredinol rhwng y blynyddoedd o'ch dewis. Mae hyn yn golygu cost o £15 yr awr ar gyfer yr ymchwil (am uchafswm o 3 awr/£45 na fydd yn cael ei ad-dalu) . Os byddwn yn llwyddiannus wrth ddod o hyd i'ch tystysgrif, bydd cost ychwanegol o £11 am y dystysgrif a bydd yn cael ei baratoi o fewn tua 15 diwrnod gwaith.

Rhaid cytuno y gwasanaeth hwn a thalu ymlaen llaw.

Gofyn am gopi o dystysgrif