Dathliadau unigryw

Diweddarwyd y dudalen ar: 16/01/2019

Yng Ngwasanaeth Cofrestru Sir Gaerfyrddin gallwn ddarparu gwasanaethau ychwanegol ochr a ffurfiau cyfreithiol Priodasau a Phartneriaethau Sifil. Nid yw dewisiadau cyplau wedi'u cyfyngu bellach o ran eu dewis o leoliad, ac mae'n bleser gennym gynnig rhai dewisiadau amgen yng nghyswllt yr amrywiol seremoniau yr ydym yn eu darparu.

Er enghraifft, os dewiswch gynnal seremoni gyfreithiol 'sylfaenol' yn u o'n  swyddfeydd, gallwch ddilyn hynny, naill ai ar yr un diwrnod neu ar ddyddiad arall, a 'Seremoni Ddathlu' neu 'Gadarnhau Addunedau', a gynhelir mewn lleoliad o'ch dewis, o ba faint bynnag, gyda'ch holl deulu a ffrindiau. Byddwn yn gweithio gyda chi fel cwpl i greu seremoni a fydd yn cynnwys adnewyddu addunedau, addewidion, ac ailgyfnewid modrwyon, digwyddiad arbennig ac unigryw a fydd yn eich cof am byth ac y bydd pawb yn ei fwynhau.

Gallech ddymuno dewis y dull hwn i ddathlu digwyddiad arbennig fel Priodas Aur, neu efallai y byddwch yn syml am adnewyddu eich addunedau a'ch ymrwymiad i'ch gilydd. Mae llawer o gyplau'n dewis cael eu seremoni dramor, ac mae'r opsiwn hwn yn berffaith ar gyfer rhannu'r profiad gartref gyda'u teulu a'u ffrindiau.

Nid oes statws cyfreithiol i'r seremoniau amgen hyn, ac felly mae gennym rywfaint o ryddid creadigol a hyblygrwydd wrth eu llunio a'u cyflwyno.

Cyn trefnu seremoni amgen, gall fod angen rhai dogfennau, a thrafodir hynny pan ddewch i wneud y trefniadau.

I gael rhestr lawn o'r taliadau a gwybodaeth bellach am unrhyw rai o'r uchod, cysylltwch a ni.