Eich seremoni

Diweddarwyd y dudalen ar: 07/03/2019

Mae'n bwysig i ni fod eich seremoni yn rhagori ar eich disgwyliadau. Byddwch yn dechrau gweithio gyda'ch cofrestrydd penodedig oddeutu 4 - 6 wythnos cyn diwrnod eich seremoni. Byddwn ni'n gweithio gyda chi i lunio seremoni sy'n cyfateb yn berffaith i'ch gofynion unigol. Mae'n bosibl y byddwch yn dymuno dewis eich cerddi, eich darlleniadau, eich cerddoriaeth a'ch addunedau eich hun. Byddwn ni'n eich helpu chi bob cam o'r ffordd.

Enghraifft o Seremoni Priodas Sifil

 • Mynedfa'r briodferch a/neu priodfab
 • Croeso a chyflwyniad
 • Cerdd 1af
 • Addunedau datganiadol
 • Rhoi llaw mewn priodas
 • Addunedau contractio
 • Addewidion ychwanegol
 • Cyfnewid modrwyon
 • Datganiad
 • 2il Gerdd
 • Arwyddo’r Gofrestr
 • Ffotograffiau
 • Diwedd y Seremoni

Fel rhan o'ch seremoni bersonol, mae'n bosibl y byddai'n well gennych ysgrifennu eich addewidion eich hun neu ychwanegu cerddi neu ddarlleniadau o'ch dewis. Mae'n bwysig nad yw eich seremoni sifil yn cynnwys unrhyw gyfeiriadau crefyddol, yn fwriadol neu'n anfwriadol, gan fod y rhain wedi'u gwahardd yn ol y gyfraith.

Tystion

Bydd angen ichi ddod â 2 dyst i arwyddo'r gofrestr. Byddai'n well gennym pe bai'r tystion dros 16 oed. Gallwch ychwanegu plant o dan yr oed fel tystion ychwanegol, os ydych yn dymuno gwneud hynny.

Mae'n rhaid bod dystion yn gallu clywed a deall yr addunedau priodasol  felly ni allant adael yr ystafell (i ofalu am blant ifanc er enghraifft)

Mewn achos lle mai'r tystion yw'r unig westeion yn eich priodas, gofynnwn eu bod yn eich adnabod chi (h.y nad ydynt yn ddieithriaid llwyr) mewn modd lle na fydd posibilrwydd y byddai buddiannau'n gwrthdaro pe ofynnid iddynt dystiolaethu yn y llys (h.y nad ydynt yn weithiwr ac ati).

Os ydych yn dymuno dweud eich addunedau trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig a chofrestru'ch priodas yn ddwyieithog, mae angen y ddau ohohoch, y cofrestryddion a'r tystion allu deall Cymraeg.

Rydym yn obeithio eich bod chi'n mwynhau eich diwrnod. Mae'n golygu llawer iawn inni. Os hoffech chi wneud unrhyw sylwadau am y gwasanaeth a gawsoch chi ar ôl eich seremoni, cymerwch funud i gwblhau ein harolwg cwsmeriaid ar-lein.