Ffioedd seremonïau

Diweddarwyd y dudalen ar: 21/01/2019

Gall ffioedd gael eu newid heb rybudd. Codir y ffi ar raddfa'r ffi gyfredol sy'n berthnasol ar ddyddiad y digwyddiad.

Mae angen blaendal, na fydd yn cael ei ad-dalu, ar gyfer pob archeb.

Seremonïau mewn Adeiladau a Gymeradwywyd (gan gynnwys Neuadd y Dref, Llanelli) Ffioedd
Dydd Llun – Dydd Gwener £341 + ffi tystysgrif o £4 = £345.00
Dydd Sadwrn £396 + ffi tystysgrif o £4 = £400.00
Dydd Sul a Gwyliau Banc £451 + ffi tystysgrif o £4 = £455.00
Seremoni personol a chwrdd a'r cofrestrydd o flaen llaw Wedi ei cynnwys
*Ffioedd y gofalwr Neuadd Y Dref, Llanelli - penwythnosau a gwyliau banc £50.00 yn ychwanegol
Seremonïau mewn ystafelloedd Parc Myrddin, Yr Hen Ysgol, Caerfyrddin - Dydd Llun i Dydd Gwener Ffioedd
Hen Lyfrgell (25 o westeion pawb yn eistedd) £156 + ffi tystysgrif o £4 = £160.00
Ystafell Yr Hen Dderwen (30 o westeion pawb yn eistedd) £156 + ffi tystysgrif o £4 = £160.00
Ystafell Myrddin (55 o westeion, 40 yn eistedd) £221 + ffi tystysgrif o £4 = £225.00
Seremoni personol a chwrdd a’r cofrestrydd o flaen llaw Wedi ei cynnwys
Seremonïau mewn ystafelloed  Park Myrddin, Yr Hen Ysgol, Caerfyrddin - Dydd Sadwrn Ffioedd
Hen Lyfrgell (25 o westeion pawb yn eistedd) £168 + ffi tystysgrif o £4 = £160.00
Ystafell Yr Hen Dderwen (30 o westeion pawb yn eistedd) £168 + ffi tystysgrif o £4 = £160.00
Ystafell Myrddin (70 o westeion pawb yn eistedd) £241 + ffi tystysgrif o £4 = £245.00
Seremoni personal a chwrdd a'r cofrestrydd o flaen llaw Wedi ei cynnwys

Dydd Sul a Gwyliau Banc yn yr Hen Ysgol, Caerfyrddin - unrhyw ystafell

£341 + ffi tystysgrif + £4 = £345
Seremonïau Swyddfa Gofrestru, Llanelli (Neuadd y dref) Ffioedd
Ystafell fach (10 gwesteion pawb yn eistedd) £86 + ffi tystysgrif o £4 = £90
Seremoni personol a chwrdd a’r cofrestrydd o flaen llaw £40.00 yn ychwanegol
*Ffioedd y gofalwr Neuadd y Dref, Llanelli - penwythnosau a gwyliau banc £50.00 yn ychwanegol
Seremonïau Swyddfa Gofrestru, Caerfyrddin Ffioedd
Swyddfa Gofrestru (2 o westeion pawb yn eistedd) £46 + ffi o tystysgfrif £4 = £50.00
Seremoni personol a chwrdd a’r cofrestrydd o flaen llaw £40.00 yn ychwanegol
Swyddfa Gofrestru (10 o westeion pawb yn eistedd) £86 + ffi o tystysgrif £4 = £90.00
Seremoni personal a chwrdd a'r cofrestrydd o flaen llaw £40.00 yn ychwanegol
Seremonïau Swyddfa Gofrestru, Rhydaman Ffioedd
Prif swyddfa (4 o westeion)   £46 + ffi tystysgrif o £4 = £50.00
Seremoni personol a chwrdd a’r cofrestrydd o flaen llaw £40.00 yn ychwanegol
Ffioedd eraill (Ffioedd Statudol) Ffioedd
Hysbysiad/Ardystiad priodas/partneriaeth sifil £35 y person
Presenoldeb Gofrestrydd mewn adeilad crefyddol £86 + ffi tystysgrif o £4 = £90.00
Partneriaeth Sifil trosiad i briodas (trosi sylfaenol yn unig) £45 + ffi tystysgrif o £4 = £49.00
Seremonïau eraill Ffioedd
Adnewyddu Addunedau fel yr uchod
Seremonïau Enwi fel yr uchod
Dathliad un digwyddiad ar dir preifat Rhoddir pris pan wneir cais
Dyluniad yn unol a'ch gofynion Rhoddir pris pan wneir cais
Seremonïau dinasyddiaeth preifat  
Oedolyn (yn swyddfa’r Gwasanaeth Cofrestru) £80.00 bob oedolyn