Lleoliadau Seremoni

Mae Gwasanaeth Gofrestru Sir Gaerfyrddin yn darparu amrywiaeth eang o seremonïau, fawr a fach. Bydd ein tîm o staff cyfeillgar, proffesiynol a phrofiadol yn gweithio'n agos gyda chi i sicrhau bod eich digwyddiad yn arbennig. Yn ogystal â'r Swyddfeydd Gofrestru, mae yna lawer o leoliadau hardd eraill yn Sir Gaerfyrddin i gynnal eich seremoni.

Rydym yn gallu cynnig ystod eang o adeiladau sydd wedi'u cymeradwyo ar gyfer priodasau a seremonïau partneriaeth sifil, o westai hardd, i ffermydd a chestyll. Bydd y lleoliadau hyn hefyd yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw ddathliad teuluol.

Sylwch fod nifer y gwesteion a ddangosir isod ar gyfer arweiniad yn unig. Trafodwch ofynion eich parti gyda'r lleoliadau.