Bwyty Gwinllan Jabajak
Banc-y-llain, Heol Llanboidy, Hendy-gwyn ar Daf, SA34 0ED

Ystafelloedd trwyddedig a chapasiti

  • Granary (25)
  • Balconi Juliette (8)
  • Banquet Suite (85)
  • Vineyard View Pergola (85)
  • Y Bistro (40)

Uchafswm y bobl a ganiateir gan gynnwys y pâr, y cofrestryddion a'r ffotograffydd