Cilgwyn Manor
Llangadog, Sir Gaerfyrddin, SA19 9LF

Ystafelloedd trwyddedig a chapasiti

  • Y Lolfa (80 + 5)
  • Y Neuadd Fynediad (20 + 5)
  • Yr Ystafell Gron (2il Lawr) (50 + 5)

Uchafswm y bobl a ganiateir gan gynnwys y pâr, y cofrestryddion a'r ffotograffydd