Derwydd Mansion
Heol Derwydd Llandybie Rhydaman Sir Gaerfyrddin SA18 3LQ

Ystafelloedd trwyddedig a chapasiti

  • Y Neuadd Fawr (50)
  • Y Llyfrgell (20)

Uchafswm y bobl a ganiateir gan gynnwys y pâr, y cofrestryddion a'r ffotograffydd