Fferm Castell Carreg Cennen
Trapp, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin SA19 6UA

Ystafelloedd trwyddedig a chapasiti

  • Y Sgubor (135)
  • Y Sied Bren (105)

Uchafswm y bobl a ganiateir gan gynnwys y pâr, y cofrestryddion a'r ffotograffydd