Fferm Penybanc
Fferm Penybanc, Drefelin, Llandysul, Sir Gaerfyrddin, SA44 5XE

Ystafelloedd trwyddedig a chapasiti

  • Yr Hen Laethdy (76)
  • Y Byre (25)
  • Y Gazebo (10)
  • Ysgubor y Polyn (200)

Uchafswm y bobl a ganiateir gan gynnwys y pâr, y cofrestryddion a'r ffotograffydd