Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
Neuadd Middleton, Llanarthne SA32 8HG

Ystafelloedd trwyddedig a chapasiti

  • Tŷ Gwydr Mawr (150)
  • Oriel (70)
  • Llwyfan Perfformio (25 tu fewn - 125 o westeion yn eistedd y tu allan)

Uchafswm y bobl a ganiateir gan gynnwys y pâr, y cofrestryddion a'r ffotograffydd