Gwesty Brenhinol Y Llwyn Iorwg
Heol Spilman, Caerfyrddin SA31 1LG

Ystafelloedd trwyddedig a chapasiti

  • Swît Croeso (200)
  • Swît Tywi (Rhaniad ar gau 50 - agor 100)

Uchafswm y bobl a ganiateir gan gynnwys y pâr, y cofrestryddion a'r ffotograffydd