Gwesty Parc Y Strade
Llanelli, Sir Gaerfyrddin, De Cymru, y Deyrnas Unedig, SA15 4HA

Ystafelloedd trwyddedig a chapasiti

  • Lolfa Bryn-y-Môr (30)
  • Swît Alexander (280)
  • Yr Ystafell Haul (90)

Uchafswm y bobl a ganiateir gan gynnwys y pâr, y cofrestryddion a'r ffotograffydd