Gwesty’r Ashburnham
Heol Ashburnham, Pen-bre, Llanelli SA16 OTH

Ystafelloedd trwyddedig a chapasiti

  • Swît Ashburnham (150)
  • Bwyty (125)

Uchafswm y bobl a ganiateir gan gynnwys y pâr, y cofrestryddion a'r ffotograffydd