Gwesty’r Castell
Heol Y Brenin, Llanymddyfri SA20 0AP

Ystafelloedd trwyddedig a chapasiti

  • Y 'Ball Room' (120)
  • Lolfa (80)
  • Y Llyfrgell (20)
  • Ystafell gynadledda (20)

Uchafswm y bobl a ganiateir gan gynnwys y pâr, y cofrestryddion a'r ffotograffydd