Gwesty’r Cawdor
72 Stryd Rhosmaen Llandeilo SA19 6EN

Ystafelloedd trwyddedig a chapasiti

  • Bwyty (125)
  • Y Bistro (35)
  • Ystafell Horeb (130)

Uchafswm y bobl a ganiateir gan gynnwys y pâr, y cofrestryddion a'r ffotograffydd