Gwesty’r Emlyn
Heol Y Bont, Castell Newydd Emlyn SA38 9DU

Ystafelloedd trwyddedig a chapasiti

  • Tŷ Nest (150)
  • Bwyty (30)

Uchafswm y bobl a ganiateir gan gynnwys y pâr, y cofrestryddion a'r ffotograffydd