Gwesty’r Three Rivers
Glanyfferi Caerfyrddin SA17 5TU

Ystafelloedd trwyddedig a chapasiti

  • Brasserie (100)
  • Bar lolfa (20)
  • Ystafell ddigwiddiadau (120)

Uchafswm y bobl a ganiateir gan gynnwys y pâr, y cofrestryddion a'r ffotograffydd