Llwyn Country House
Llwynhendy, Sir Gaerfyrddin SA14 9LD

Ystafelloedd trwyddedig a chapasiti

  • Prif ystafell fwyta (50)
  • Adain y dwyrain (50)

Uchafswm y bobl a ganiateir gan gynnwys y pâr, y cofrestryddion a'r ffotograffydd