Neuadd Goffa Pontyberem
Pontyberem Memorial Hall, Coalbrook Road, Pontyberem, Llanelli, SA15 5HU

Ystafelloedd trwyddedig a chapasiti

  • Y Theatre (120)
  • Y Lolfa (50)
  • Ystafell Bwyllgorau (30)

Uchafswm y bobl a ganiateir gan gynnwys y pâr, y cofrestryddion a'r ffotograffydd