Neuadd gymunedol a chanolfan ymwelwyr Myddfai
Myddfai, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin SA20 0JD

Ystafelloedd trwyddedig a chapasiti

  • Neuadd (200)
  • Oriel (30)
  • Ystafell arwyddo (20)

Uchafswm y bobl a ganiateir gan gynnwys y pâr, y cofrestryddion a'r ffotograffydd