Neuadd Pantglas
Llanfynydd, Caerfyrddin Sir Gaerfyrddin SA32 7BY

Ystafelloedd trwyddedig a chapasiti

  • Coach House (60)
  • Swît Pantglas (100)

Uchafswm y bobl a ganiateir gan gynnwys y pâr, y cofrestryddion a'r ffotograffydd