Neuadd Y Dref
Sgwâr Neuadd Y Dref, Llanelli SA15 3AH

Ystafelloedd trwyddedig a chapasiti

  • Ystafell 1 (80 penwythnosau & 65 yn ystod yr wythnos)
  • Stondin band (25)
  • Ystafell bach (10)

Uchafswm y bobl a ganiateir gan gynnwys y pâr, y cofrestryddion a'r ffotograffydd