Plas Llanelly
Plas Llanelly, Stryd y Bont,
 Llanelli, 
Sir Gaerfyrddin SA15 3UF

Ystafelloedd trwyddedig a chapasiti

  • Y Neuadd Fawr (60)
  • Yr Ystafell Te (50)
  • Yr Ystafell Cotwm Coch (20)
  • Yr Ystafell Bapur (25)
  • Yr Oriel (12)

Uchafswm y bobl a ganiateir gan gynnwys y pâr, y cofrestryddion a'r ffotograffydd