Canolfan Selwyn Samuel
Park Crescent, Llanelli, SA153AE

Ystafelloedd trwyddedig a chapasiti

Uchafswm y bobl a ganiateir gan gynnwys y pâr, y cofrestryddion a'r ffotograffydd