Swyddfa Gofrestru Rhydaman
3b Stryd Y Gwynt, Rhydaman, SA18 3DN

Ystafelloedd trwyddedig a chapasiti

  • Ystafell 1 (10)
  • Ystafell 10 (10)

Uchafswm y bobl a ganiateir gan gynnwys y pâr, y cofrestryddion a'r ffotograffydd