Tŷ Newton
Parc Dinefwr a Chastell, Llandeilo SA19 6RT

Ystafelloedd trwyddedig a chapasiti

  • Drawing Room (50)
  • Yr Ystafell Fwyta (100)
  • Fountain Garden (10)
  • Y Tŷ Haf (6)
  • Yr Hen Ladd-dy (40)
  • Yr Ystafell Haul lan llofft (10)

Uchafswm y bobl a ganiateir gan gynnwys y pâr, y cofrestryddion a'r ffotograffydd