Tafarn Y Hydd Gwyn
36 Heol Caerfyrddin, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin SA19 6RS

  • 01558 823419

Ystafelloedd trwyddedig a chapasiti

  • Ystafell fwyta Raven (70)
  • Ystafell ddigwyddiadau Dinefwr (180)

Uchafswm y bobl a ganiateir gan gynnwys y pâr, y cofrestryddion a'r ffotograffydd