The Corran Resort and Spa
East Marsh, Talacharn, Sir Gaerfyrddin, SA33 4RS

Ystafelloedd trwyddedig a chapasiti

  • Bwyty (145)
  • Dinefwr (33)

Uchafswm y bobl a ganiateir gan gynnwys y pâr, y cofrestryddion a'r ffotograffydd