The Plough Inn
Rhosmaen, Llandeilo SA19 6NP

Ystafelloedd trwyddedig a chapasiti

  • Bwyty, Ystafell ddigwyddiadau (170)
  • Yr Ystafell Haul (50)
  • Penlan (40)

Uchafswm y bobl a ganiateir gan gynnwys y pâr, y cofrestryddion a'r ffotograffydd