The Thomas Arms
Thomas Street, Llanelli SA15 3JF

Ystafelloedd trwyddedig a chapasiti

  • Ystafell 1 (80)
  • Ystafell 2 (40)
  • Ystafelloedd 1 + 2 cyfunol (120)
  • Ystafell 3 (Cynllun wrth gefn – 50)

Uchafswm y bobl a ganiateir gan gynnwys y pâr, y cofrestryddion a'r ffotograffydd