Yr Hen Ysgol
Yr Hen Ysgol, Parc Myrddin Waun Dew Caerfyrddin SA31 1HQ

Ystafelloedd trwyddedig a chapasiti

  • Ystafell Myrddin (55)
  • Ystafell yr Hen Dderwen (30)
  • Y Llyfrgell (25)

Uchafswm y bobl a ganiateir gan gynnwys y pâr, y cofrestryddion a'r ffotograffydd