Trefnu eich seremoni

Diweddarwyd y dudalen ar: 20/03/2018

 • Cysylltwch â'r lleoliad rydych wedi'i ddewis
  • Trafod yr opsiynau o ran dyddiad ac amser (hyd at 2 flynedd cyn y briodas)
 • Cysylltu â’r Gwasanaeth Cofrestru
  • Gwneud trefniant amodol gyda ni cyn gynted ag y gallwch
  • Darparu eich manylion cyswllt i ni
 • Cadarnhau archeb amodol gyda’ch lleoliad
 • Cwblhau’r archeb gyda’r Gwasanaeth Cofrestru a thalu blaendal anad-daladwy i’w sicrhau
 • Trefnu i roi Rhybudd o Fwriad i Briodi neu ymrwymo i Bartneriaeth Sifil (yn ddelfrydol 6 – 12 mis cyn y seremoni)
  • Talu Ffi am y Rhybudd Statudol
  • Trafod dewisiadau/gofynion ar gyfer y seremoni
 • Trefnu cwrdd â’ch Cofrestrydd penodedig (neu drafod dros y ffôn) tua 4 – 6 wythnos cyn y seremoni.
  • Cadarnhau’n derfynol beth yw’r dewisiadau/gofynion ar gyfer y seremoni
  • Talu’r gweddill
 • Y DIWRNOD MAWR

Archebwch apwyntiad  Dod o hyd i leoliad