Gwybodaeth am y wefan hon

Rydym wedi ailddylunio ein gwefan er mwyn iddi weithio ar ffonau symudol, llechi a chyfrifiaduron pen desg. Ar sail gwybodaeth am sut mae pobl yn defnyddio ein gwefan, rydym wedi ceisio ei gwneud yn haws cyrraedd ein gwasanaethau mwyaf poblogaidd.

Gallwch hefyd greu cyfrif ar-lein i reoli rhai o'ch gwasanaethau'r Cyngor. Drwy ddefnyddio eich cyfrif ar-lein gallwch wneud y canlynol:

  • Derbyn negeseuon e-bost am newidiadau i wasanaethau, er enghraifft casglu biniau dros y gwyliau banc.
  • Gweld gwybodaeth am daliadau a manylion balans ar gyfer y dreth gyngor, ardrethi busnes a rhenti tai.
  • Mynediad cyflym i wybodaeth am gasglu biniau a chynghorwyr lleol 
  • Gweld eich ceisiadau diweddar

Byddwn yn gwneud newidiadau i'r wefan ar sail adborth a dderbyniwn. Os na allwch ddod o hyd i rywbeth neu os nad yw'n gweithio fel y byddech yn ei ddisgwyl, rhowch wybod inni. Gallwch sgorio pob tudalen gan ddefnyddio'r sgôr seren yn y troedyn neu gallwch lenwi ein ffurflen adborth. Rydym yn ychwanegu at ein gwasanaethau ar-lein bob amser. Os oes gennych unrhyw awgrymiadau ynghylch gwasanaethau'r Cyngor yr hoffech eu cyflwyno ar-lein neu drwy eich cyfrif, hoffem glywed gennych.

Creu cyfrif  Anfon awgrym atom