Cronfa Grantiau Prosiect Partneriaeth Natur Leol Cymru 2021/22

Diweddarwyd y dudalen ar: 07/04/2021

Mae'r Cronfa Grantiau Prosiect Partneriaeth Natur Leol Cymru 2021/22 yn cefnogi amrywiaeth eang o bartneriaid i weithio gyda'i gilydd i wella bioamrywiaeth a chydnerthedd ecosystemau drwy gamau ymarferol, codi ymwybyddiaeth ac ymgysylltu.

Pwy all wneud cais?

Mae'r gronfa yn agored i bob sefydliad nid-er-elw sydd â phrosiectau wedi eu lleoli yn ardal awdurdod lleol Sir Gaerfyrddin, gan gynnwys:

 • Elusennau
 • Ysgolion
 • Grwpiau gwirfoddolwyr
 • Grwpiau cymunedol
 • Mentrau Cymdeithasol
 • Sefydliadau cadwraeth

Pa fath o brosiectau allwch chi wneud cais amdanynt?

Mae yna £7000 y flwyddyn i'w wario ar brosiectau a fydd yn cyflawni nod y prosiect cenedlaethol a'r amcanion yng Nghynllun Adfer Natur Sir Gaerfyrddin. Gall bob prosiect gwneud cais am grant rhwng £500 a £2500.

Mae prosiectau blaenorol wedi cynnwys:

 • Plannu gwrychoedd
 • Gwella pyllau
 • Offer i gefnogi gweithgareddau gwirfoddolwyr/digwyddiadau cyhoeddus
 • Darparu blychau nythu
 • Paneli gwybodaeth
 • Prosiectau gwyddoniaeth

Sut i wneud cais

Am fwy o wybodaeth, neu i ofyn am ffurflen gais, e-bostiwch bioamrywiaeth@sirgar.gov.uk.

Dyddiad cau: 30 Ebrill 2021