CETMA

  • lluniau

CETMA yn fenter gymdeithasol sy'n darparu ymgysylltiad cymdeithasol, hyfforddiant, iechyd a llesiant drwy ddatblygu prosiectau cynaliadwy unigryw ar gyfer unigolion, sefydliadau a busnesau.  Mae CETMA yn sefydliad dielw sy'n gobeithio ehangu i brosiectau rhyngwladol dros y blynyddoedd nesaf.

Gwefan CETMA