Clwb Golff Glynhir

  • lluniau

Mae'r Clwb Golff hwn yn Llandybie, yn ased cymunedol.  Sail y clwb hwn yw nad yw'n gwneud elw ac mae'n Glwb Chwaraeon Amatur Cymunedol (CASC) felly'r amcan yw diwallu anghenion golffwyr yn yr ardal hon.  Mae'r clwb yn rhan o'r gymuned ac yn cael ei ddefnyddio gan ei holl drigolion.

Gwefan Clwb Golff Glynhir